Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten

Datum: 04-07-2007

 

Laat geen aftrekpost liggen

Door de vele wijzigingen de laatste jaren, komen veel meer mensen dan vroeger in aanmerking voor ziektekostenaftrek. Het heeft dus zin er even voor te gaan zitten en te bekijken of hier voor u ook een aftrekpost in zit. U zou de eerste niet zijn die denkt nergens voor in aanmerking te komen, om na een uurtje rekenen verbaasd te zijn over de hoogte van de teruggave.

Om er zeker van te zijn dat u elke aftrekmogelijkheid gebruikt, kunt u natuurlijk het beste een goede belastingalmanak raadplegen. Hier willen wij u alvast een indruk geven van wat u dit jaar zoal aan ziektekosten mag aftrekken.

Wat is er dit jaar anders?

Sinds 2006 betaalt iedereen boven de 18 jaar voor een basisverzekering tegen ziektekosten. De premie van deze verzekering mocht u altijd al aftrekken. Nieuw is dat u niet de werkelijke kosten van uw basisverzekering aftrekt, maar een standaardbedrag van 1015. Ook wanneer uw basisverzekering duurder of goedkoper was, rekent u 1015 per persoon. Hiervan trekt u de in 2006 ontvangen zorgtoeslag af. Dat moet u niet volkomen letterlijk nemen, want ook het voorschotbedrag dat u al in december 2005 heeft ontvangen voor 2006, moet u hier in mindering brengen.

Voor kinderen hoeft geen basisverzekering betaald te worden. Maar als u de premie heeft betaald voor uw zoon, die in juni 2006 18 jaar is geworden, dan mag u 6/12e deel van 1015 opvoeren als kosten. 6/ 12e deel omdat uw zoon in 2006 zes hele maanden 18 jaar was en dus verplicht zich te verzekeren. Wanneer u de voor uw zoon betaalde verzekering aftrekt, moet u de door uw zoon ontvangen zorgtoeslag van dit bedrag aftrekken.

Als u naast de basisverzekering ook nog een aanvullende verzekering gesloten heeft, kunt u de premie die u daarvoor heeft betaald, ook opvoeren als ziektekosten.

Ook de inkomensafhankelijke bijdrage die u betaalde, is aftrekbaar. Ook wanneer u hiervoor een vergoeding van uw werkgever heeft ontvangen. U kunt uw inkomensafhankelijke bijdrage vinden op uw jaaropgave of u gaat uit van de aanslag die u hiervoor is opgelegd. U kunt nooit meer aftrekken dan de voor u geldende maximum inkomensafhankelijke bijdrage. Alles wat u te veel heeft betaald, zult u namelijk terugontvangen, het zijn daarom geen op u drukkende kosten.

Wat blijft interessant?

Fiscalisten kunnen erg enthousiast worden wanneer ze het over specifieke ziektekosten hebben. Mensen die meer dan 314 aan specifieke ziektekosten hebben, zijn in de ogen van de fiscus namelijk chronisch ziek. Zij hebben recht op een extra aftrekpost van 795.

Dit geldt overigens niet voor 65-plussers en mensen die meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Dat is niet zo oneerlijk als het lijkt, want deze groepen krijgen de extra aftrekpost vanzelf al, dus zonder dat zij specifieke ziektekosten hoeven aan te tonen.

De 314 kosten zijn per persoon. Wanneer u, uw partner en uw vier kinderen dus in totaal 800 aan specifieke ziektekosten hebben omdat elk gezinslid 133 kosten had, dan is die 800 wel aftrekbaar, maar u krijgt geen extra aftrekpost wegens chronische ziekte.

Het ligt anders wanneer u 800 specifieke kosten had omdat twee gezinsleden een bril nodig hadden, waarvoor u per bril 320 zelf heeft moeten betalen. U hebt dan fiscaal gezien twee chronisch zieken in huis. U mag naast de 800 kosten nog 1590 bij uw ziektekosten optellen.

Wat valt er onder specifieke ziektekosten?

Uit het voorbeeld hierboven heeft u al kunnen afleiden dat brillen gezien worden als specifieke ziektekosten, maar er is meer. U kunt natuurlijk uitgaan van het lijstje dat de belastingdienst hiervan geeft (wanneer u de rekenhulp aanklikt in de elektronische aangifte), maar dan ziet u mogelijk kosten over het hoofd die niet met zo veel woorden staan aangegeven, maar die toch specifieke ziektekosten zijn. Dat kan net het verschil uitmaken tussen wel of niet boven de 314 uitkomen. In de figuur hieronder ziet u wat specifieke ziektekosten zijn. Natuurlijk moet u eventuele vergoedingen die u ontvangt van uw specifieke uitgaven aftrekken.

Hoe weet u wat uw maximale inkomensafhankelijke bijdrage is?

U hoeft over maximaal 30.015 van uw inkomen een bijdrage te betalen. Bij inkomsten uit loondienst of aow is het bijdragepercentage 6,5%. U betaalt dan dus maximaal 1950 per jaar. Wanneer u geen vergoeding voor de bijdrage ontvangt (bijvoorbeeld omdat u inkomsten hebt uit pensioen of freelance werk) dan is de maximumbijdrage 4,4%. In dat geval betaalt u dus maximaal 1320.

Hoe weet u nu wat het maximumbedrag is, wanneer u zowel inkomsten heeft waarover u 6,5% bijdrage betaalt als inkomsten waarover u 4,4% verschuldigd bent?

Een voorbeeld verduidelijkt dat misschien het best: Stel dat uw jaarinkomen 40.000 is. U hebt een salaris van 8500, de rest van uw inkomen krijgt u uit freelance werk.

U berekent de maximaal voor u geldende bijdrage dan als volgt: Maximale bijdrage inkomen is 30.015 Af : inkomen waarover u 6,5% verschuldigd bent 8500 dus een bijdrage van 552 Resteert: het inkomen waarover u 4,4% betaalt 21.515 dus 946 Uw maximale inkomensafhankelijke bijdrage is dus (552 + 946) = 1498.

Moet de no-claimteruggaaf worden meegerekend?

Wanneer u een no-claimteruggaaf ontvangt, hoeft u deze teruggaaf niet van de betaalde premie af te trekken. In het standaard bedrag van 1015 is al een gemiddeld bedrag aan noclaimteruggaaf verwerkt. Het bedrag dat u werkelijk ontvangt, hoeft u daarom niet op uw aangifte te vermelden. Ook wanneer u geen noclaimteruggaaf ontvangt, kunt u daar fiscaal niets mee.

Extra aftrek bij drempelinkomen tot 30.632

Mensen met een drempelinkomen voor de buitengewone uitgaven dat lager is dan 30.632 hebben recht op een verhogingsfactor van 113%. Dat klinkt vrij technisch, maar de resultaten zijn zo lucratief, dat het zin heeft u erin te verdiepen. Allereerst wat is uw drempelinkomen? Dat is het inkomen waarmee rekening gehouden wordt bij het bepalen van het bedrag waarboven u aftrekziektekosten heeft (het drempelbedrag). De computer rekent dit voor u uit wanneer u elektronisch aangifte doet. Grof gezegd komt het neer op het inkomen (inclusief inkomen in box 3) van u en uw fiscale partner min eventuele hypotheekrente.

Stel dat u ziet dat uw drempelinkomen 27.000 is. U komt dus in aanmerking voor de verhoging. U heeft de volgende specifieke kosten: u heeft een bril gekocht waarbij u zelf 300 moest betalen. Verder heeft u nog 46 kosten voor de huisapotheek en is uw partner 14 maal naar de dokter geweest. De rekening van de dokter kreeg u vergoed, maar aan reiskosten was u 14 maal 12 km x 34 cent kwijt, plus elke keer n euro voor het parkeren (totaal 71) Uw aftrekpost is dan: Bril 300 Huisapotheek 46 Reiskosten 71 Totaal 417 Uw drempelinkomen is minder dan 30.632 U mag uw specifieke kosten dus met 113% verhogen. Dus 471 U heeft daarnaast nog recht op aftrek chronische ziekte, uw kosten zijn immers hoger dan 314, want naast uw bril valt nog 23 voor de huisapotheek aan u toe te rekenen. 795 Alleen aan specifieke uitgaven heeft u dus al een aftrekpost van 1683.

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: