Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Prinsjesdag

Datum: 17-09-2008

 

WW-premie werknemers definitief naar nul
De geruchten gingen al enige tijd, maar nu is definitief bekend geworden dat het kabinet in 2009 de WW-premie voor werknemers wil terugbrengen tot nul. Het gevolg hiervan is dat werknemers netto meer zullen overhouden (bij een modaal inkomen ongeveer 335 per jaar) en dat de loonadministratie en loonaangifte voor werkgevers vereenvoudigd wordt.

Duidelijkheid
Het is nog even de vraag wat er gaat gebeuren met de WW-premie voor werkgevers. Het kabinet heeft eerder al aangegeven dat die premie misschien omlaag gaat, maar de Miljoenennota geeft hier weinig duidelijkheid over. Een verlaging van de premie zou voor werkgevers een lastenverlichting van 400 miljoen kunnen betekenen, maar het is dus onduidelijk of dat wel doorgaat. Wij houden u natuurlijk op de hoogte!
Vpb over eerste 250.000 winst fors omlaag
Over een groot deel van de winst die uw bedrijf in 2008 realiseert, hoeft u hoogstwaarschijnlijk veel minder vennootschapsbelasting af te dragen. Het kabinet heeft in het Belastingplan 2009 namelijk aangekondigd dat voor winsten die in 2008 behaald worden de eerste schijf in de vpb verhoogd wordt van 40.000 naar maar liefst 250.000. Dat betekent dat het vpb-tarief voor de eerste 250.000 winst 20% bedraagt. De tweede schijf van 23% komt hiermee te vervallen. Aangezien de maatregel alleen voor 2008 zal gelden, is het dus heel lonend om te kijken of u bepaalde kosten kunt uitstellen tot 2009. Hiermee voorkomt u dat de winst in 2008 lager uitvalt en dat uw bedrijf een leuk belastingvoordeel misloopt. Bij een winst van 250.000 bedraagt het fiscale voordeel namelijk 7.550.

Staatssteun
Het kabinet heeft tot deze maatregel besloten omdat de Europese Commissie nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven over de vraag of de optionele rentebox in strijd is met het verbod op staatssteun. Door de tijdelijke wijziging in de vpb laat het kabinet het bedrag dat gereserveerd was voor de optionele rentebox toekomen aan het bedrijfsleven.
Hoger grensbedrag voor kwartaalaangifte btw
De grens om uw btw-aangifte n keer per kwartaal te mogen indienen, gaat omhoog van 7.000 naar 15.000. Momenteel mag u een kwartaalaangifte indienen als u onder de aangiftegrens van 7.000 blijft. Daarboven moet u maandelijks aangifte doen. Door deze grens te verhogen naar 15.000 wil het kabinet de administratieve lasten van het mkb verminderen. En dat lijkt te gaan lukken, want door deze maatregel zouden ongeveer 45.000 ondernemingen vanaf volgend jaar per kwartaal aangifte mogen doen, in plaats van n keer per maand.

Voorschieten
Een gunstig neveneffect van de verhoging van dit grensbedrag is dat de liquiditeit van het mkb hierdoor naar verwachting fors verbetert. Bij een maandelijkse btw-aangifte is de kans namelijk groot dat u btw moet afdragen over verzonden facturen die nog niet door uw debiteuren zijn voldaan. Want stel dat u in oktober een factuur verzendt. Dan moet u al uiterlijk eind november de btw op deze factuur afdragen aan de Belastingdienst. En helaas betalen veel Nederlandse consumenten n bedrijven hun factuur niet keurig netjes binnen een maand, waardoor u de btw als het ware aan de fiscus moet voorschieten. Niet zelden krijgen bedrijven hierdoor liquiditeitsproblemen. Bij een kwartaalaangifte hoeft u in ons voorbeeld pas eind januari aangifte te doen. En dan zullen uw facturen uit oktober toch wel betaald zijn, zodat het niet nodig is om de btw voor te schieten aan de fiscus.
Wijziging IB-tarieven
Het tarief voor de inkomstenbelasting zal in 2009 in de eerste schijf 2,35% bedragen. Dat betekent een verlaging van 0,10 procentpunt ten opzichte van 2008. In de tweede schrijf stijgt het percentage echter met 0,15 procentpunt naar 10,85%. De premie volksverzekeringen blijft gelijk. De lengte van de schijven wordt wederom aangepast.
lengte 1e schijf: 17.878

lengte 2e schijf: 14.249

lengte 3e schijf: 22.649

lengte 4e schijf: restant

Eerstedagsmelding komt te vervallen
Nieuwe werknemers moet u vr hun eerste werkdag bij de Belastingdienst aanmelden door middel van een eerstedagsmelding (EDM). Het is echter zeker dat deze EDM gaat vervallen, maar wanneer is nog even de vraag. De afschaffing staat in elk geval voor deze kabinetsperiode bij het kabinet op de planning. De belastinginspecteur krijgt nog wel de bevoegdheid om maximaal een vijfjarige EDM-verplichting op te leggen bij bijzondere risico's op fraude of illegale tewerkstelling. Zo kan de fiscus de EDM gericht inzetten terwijl de administratieve lasten voor welwillende werkgevers aanzienlijk verminderen.
MKB-winstvrijstelling naar 10,7%
De mkb-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting gaat in 2009 omhoog van 10% naar 10,7%. Dit betekent dat IB-ondernemers volgend jaar over 10,7% van de winst geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Hierdoor daalt de belastingdruk in de hoogste schijf naar 46,44%. In 2006 - voor de invoering van de winstvrijstelling - was dit nog 52%.

Startersaftrek
Verder wil het kabinet de huidige zelfstandigenaftrek op lange termijn omzetten in de mkb-winstvrijstelling, al is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit zou moeten gebeuren. Met deze maatregel wil het kabinet winstgevende ondernemingen belonen. Een onderneming die veel winst maakt, profiteert relatief immers meer van de winstvrijstelling. Bij de zelfstandigenaftrek is het tegendeel het geval, want hierbij neemt de aftrek - en dus het fiscale voordeel - juist af naarmate de winst stijgt. Het is de bedoeling dat de bedragen voor de zelfstandigenaftrek in 2009 gelijk blijven. De startersaftrek gaat wel omhoog, van 2.035 naar 2.190.
Nog een categorie voor bijtelling auto van de zaak
Er komt een extra categorie voor de fiscale bijtelling van de auto van de zaak. De bijtelling voor privgebruik (u rijdt jaarlijks meer dan 500 kilometer priv met uw auto van de zaak) in deze nieuwe categorie is 20% en geldt voor benzineauto's met een CO2-uitstoot tussen 111 en 140 gram per kilometer, en voor dieselauto's met een CO2-uitstoot tussen 96 en 116 gram per kilometer. Dit jaar werd al - naast het reguliere tarief van 25% - een lager tarief van 14% ingevoerd voor zeer zuinige dieselauto's met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer en zeer zuinige benzineauto's met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gram per kilometer.

Streep
Met de invoering van een tussencategorie hoopt de regering u over de streep te trekken, zodat u eerder kiest voor een milieuvriendelijke auto van de zaak. Naar de smaak van de regering gebeurt dat nu namelijk nog te weinig. De maatregel past verder in het streven van de regering om fiscale maatregelen te treffen met betrekking tot de mobiliteit en vergroening in Nederland.
Auto moet nog groener
Ook voor 2009 heeft het kabinet weer een aantal 'leuke' maatregelen voor uw 'gewone' auto in petto. De nieuwe regels voor u op een rijtje:
De BPM wordt in een aantal jaren omgezet naar een heffing op emissiegrondslag (CO2).

De kilometerheffing komt als het goed is voor personenauto's in 2012. De BPM moet ter compensatie hiervan gaan vervallen. Dit wordt in vijf jaar gedaan met stappen van 5% en is al dit jaar gestart. Hiertegenover staat een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Vanaf 2013 tot 2018 zal ieder jaar de BPM 12,5% lager worden. In 2018 is dan de hele BPM afgeschaft.

Er komt een verlaging van het MRB-tarief voor zeer zuinige auto's. Het gaat hier om benzineauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram per kilometer en voor dieselauto's met een CO2 -uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer. Zij gaan de helft minder betalen.

Motoren gaan een hoger MRB-tarief betalen.

Ook voor (vervuilende) vrachtwagens die onder de milieuklassen 0, I en II vallen gaat de MRB omhoog.

Er komt een fiscale vrijstelling voor waterstof die als brandstof wordt gebruikt.

VAR automatisch op de mat
Met ingang van 1 januari 2010 moet uw Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) automatisch bij u op de deurmat gaan vallen. Als zich drie jaar lang geen veranderingen hebben voorgedaan in uw situatie, krijgt u vanaf 2010 automatisch dezelfde beschikking toegestuurd van de Belastingdienst. U krijgt de VAR automatisch als:
u drie achtereenvolgende kalenderjaren steeds een verzoek voor een VAR heeft ingediend voor dezelfde werkzaamheden die onder dezelfde voorwaarden zijn verricht;

de drie verzoeken tot dezelfde VAR hebben geleid;

de beschikkingen daarna niet meer herzien zijn.
Speerpunt
Vereenvoudiging van de fiscale regels en verplichtingen is een speerpunt van het kabinet. Met deze maatregel verwacht het kabinet dat er ruim 60% minder VAR-aanvragen zullen worden gedaan en denkt het u en andere ondernemers in Nederland een administratieve lastenverlichting te kunnen bezorgen van in totaal 3,6 miljoen.

bron: rendement

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: