Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Fiscale maatregelen 2012

Datum: 07-12-2011

 

De maatregelen uit het Belastingplan 2012 moeten het belastingstelsel eenvoudiger maken, een bijdrage leveren aan het herstel van de overheidsfinancin (door solide belastinginkomsten) en belastingfraude bestrijden.

Vereenvoudiging van het belastingstelsel
Wijzigingen in autobelastingen
Bestrijden belastingfraude
Overige maatregelen uit Belastingplan 2012

Vereenvoudiging van het belastingstelsel

Met een eenvoudiger belastingstelsel verlicht het kabinet de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en wordt het beslag op de capaciteit van de Belastingdienst verminderd.

Afschaffing 7 belastingen

Om het belastingstelsel te vereenvoudigen schaft het kabinet onder meer 7 van de 22 rijksbelastingen af. Dit leidt tot een administratieve lastenverlichting van 28 miljoen voor het bedrijfsleven. De volgende belastingen worden afgeschaft:
verpakkingenbelasting (per 1 januari 2013);
afvalstoffenbelasting (per 1 januari 2012);
grondwaterbelasting (per 1 januari 2012);
de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak (per 1 januari 2013);
de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (per 1 januari 2013);
de belasting op leidingwater (per 1 januari 2013);
het Eurovignet (per 1 januari 2013).

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

De zelfstandigenaftrek, een aftrekpost in de inkomstenbelasting voor zelfstandig ondernemers, wordt eenvoudiger. Deze aftrekpost bestaat op dit moment uit 8 schijven, maar wordt omgezet in een vaste basisaftrek
van 7.280. De beoogde ingangsdatum van het voorstel is 1 januari 2012.

Arbeidskorting voor ouderen

Het kabinet vervangt de arbeidskorting voor ouderen (58-plussers) en de doorwerkbonus (62-plussers) door een werkbonus. De nieuwe werkbonus bedraagt 3.000 per jaar en is gericht op 62-plussers met een laag inkomen. De bonus moet hen stimuleren om te blijven werken.

Vitaliteitssparen

De spaarloonregeling en de levensloopregeling gaan op in de nieuwe regeling 'Vitaliteitssparen'. Met deze regeling kunnen de deelnemers fiscaal voordelig sparen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar en de overheid heft pas belasting als het tegoed wordt opgenomen.

Meer informatie over Vitaliteitssparen staat in het informatieblad Vitaliteitsregeling.

Wijzigingen in autobelastingen

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenautos is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit betekent dat, als het huidige kabinetsbeleid om zuinige autos te stimuleren wordt voortgezet, in 2015 de belastingopbrengst met 600 miljoen is afgenomen ten opzichte van 2010.

Het kabinet stelt daarom maatregelen voor die de belastinginkomsten solider maken. Tegelijkertijd geven de voorstellen een prikkel aan autofabrikanten om in de toekomst steeds zuinigere auto's op de Nederlandse markt te brengen. De belangrijkste maatregelen zijn:
CO2-grenzen in BPM en bijtelling auto van de zaak aangescherpt
De hoogte van de BPM (belasting bij de aanschaf van een nieuwe auto) wordt bepaald door de CO2-uitstoot van de auto. Dit geldt ook voor de hoogte van de bijtelling van autos van de zaak. De grenzen voor de CO2-uitstoot worden aangescherpt. De eerste aanpassing vindt plaats per 1 juli 2012. Daarna volgt een jaarlijkse aanpassing per 1 januari (vanaf 1 januari 2013).

Dieseltoeslag in BPM
De vaste dieseltoeslag in de BPM wordt per 1 juli 2012 vervangen door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto's
De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto's. Personenauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld.

Meer informatie over de maatregelen in de autobelastingen, waaronder de nieuwe CO2-grenzen, staat in het Informatieblad Zuinige autos.

Bestrijden belastingfraude

Belastingfraude is schadelijk voor de schatkist en daarmee ook voor andere belastingbetalers die wel aan hun verplichtingen voldoen. Het Belastingplan 2012 bevat een aantal maatregelen om fraude effectief te kunnen bestrijden.
En bankrekeningnummer
De kans op misbruik van een bankrekeningnummer door iemand die geen recht heeft op een belastingteruggaaf of toeslag moet zo klein mogelijk zijn. De Belastingdienst gaat daarom voortaan de belastingteruggaven en de toeslagen overmaken op n bankrekeningnummer van de belastingplichtige.
Automatische nummerplaatherkenning (ANPR)
Het kabinet wil de automatische registratie van nummerplaten breder inzetten voor alle belastingen. Nu kan een automobilist alleen worden aangehouden als hij niet heeft voldaan aan de motorrijtuigbelasting.
Hogere boetes
Het kabinet verhoogt de boetes wanneer burgers misbruik maken van de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget). Zo wordt de maximale boete voor het niet of te laat verstrekken van gegevens of inlichtingen verhoogd van 1.500 naar 4.920.

Meer informatie over bestrijding van belastingfraude staat in het Informatieblad Fraude-aanpak.

Overige maatregelen uit Belastingplan 2012

Geefwet

In het wetsvoorstel Geefwet worden een aantal maatregelen voorgesteld om het geefgedrag aan goede doelen, cultuurinstellingen, sportverenigingen en organisaties voor ontwikkelingshulp in stand te houden en te stimuleren. Zo wordt onder meer de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting aantrekkelijker gemaakt en komt er een extra giftenaftrek aan culturele instellingen. Ook hoeft de uitoefening van commercile activiteiten straks in beginsel geen belemmering meer te zijn voor een gesubsidieerde instelling om een ANBI-status (status van algemeen nut beogende instelling) te krijgen of te behouden.

Een uitgebreide toelichting op het wetsvoorstel staat in het Informatieblad Geefwet.

Kindregelingen

Het kabinet stelt een aantal wijzigingen in de kindregelingen voor. Deze maatregelen moeten een bijdrage leveren aan het herstel van de overheidsfinancin. In het belastingplan zijn hiervoor de fiscale maatregelen opgenomen. Zo mogen ouders of verzorgers die geen kinderbijslag ontvangen, straks minder lang de kosten voor het levensonderhoud van hun kinderen aftrekken. De leeftijdsgrens tot waar de aftrek van deze kosten mogelijk is, wordt verlaagd van 30 naar 21 jaar.

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: