Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan

Datum: 14-07-2010

 

Het is allereerst de naaste omgeving die voor een zieke werknemer moet zorgen, maar ook op de werkgever ligt een grote zorgplicht voor wat betreft de re-integratie van de zieke werknemer.

De werknemer moet zo snel mogelijk weer aan de slag. Is het niet in zijn eigen organisatie, dan is het wel in een ander bedrijf. Waaraan moet de werkgever zoal denken?

Vanaf het moment dat de werknemer ziek wordt en dit geldt zeker voor een langdurige ziekte probeert de werkgever ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Dit is ook het geval als de werknemer niet meer volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft.

In dit artikel staan de verschillende stappen in de ziekteverzuimbegeleiding op een rij.

Zieke werknemer
Als de werknemer zich ziek meldt, moet de werkgever hem vervolgens binnen een week aanmelden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Daarbij moeten de voorschriften van de verzekeraar (als de werkgever die heeft) gevolgd worden, want dat scheelt papierwerk. Vervolgens houdt zowel de werkgever als de arbodienst (of de bedrijfsarts) minimaal eens in de zes weken contact met de zieke werknemer. Al in dit vroege stadium is het van belang dat de partijen samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de werknemer weer aan de slag te helpen. Denkt de arbodienst of de bedrijfsarts dat het langer gaat duren, dan geeft deze uiterlijk na zes weken ziekte een probleemanalyse; een beoordeling van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

Plan van aanpak
Als de werkgever, de werknemer en de arbodienst verwachten dat de werknemer weer aan het werk kan, moeten zij samen met de werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak voor herstel en re-integratie maken. Hiervoor kan de werkgever een standaardformulier gebruiken dat is te downloaden op de site van het UWV. Samen wijzen de partijen een zogenoemde casemanager aan die de uitvoering van het plan begeleidt. Dit kan de werkgever zelf zijn of iemand van bijvoorbeeld de arbodienst of een re-integratiebedrijf. Kan de werknemer niet meer werken en ziet het ernaar uit dat hij niet meer herstelt, dan hoeft de werkgever geen plan van aanpak te maken. Kan de werknemer eerst niet werken maar mogelijk later wel, dan maakt de werkgever het plan van aanpak op het moment dat hij de bijstelling van de probleemanalyse ontvangt. De werkgever moet regelmatig bekijken of bijsturing nodig is.

Re-integratiedossier
De werkgever werkt eerst aan re-integratie binnen het eigen bedrijf. Lukt dat niet, dan kan hij re-integratie bij een andere organisatie in gang zetten. Zo nodig kan er een re-integratiebedrijf ingeschakeld worden. De werkgever begint in deze fase ook met het opmaken van een re-integratiedossier. In het re-integratiedossier bewaart hij alles wat met de re-integratie van de zieke werknemer te maken heeft, zoals formulieren, correspondentie met de arbodienst of de bedrijfsarts, het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. In het dossier zit verder het re-integratieverslag dat de werknemer na twee ziektejaren moet meesturen met de WIA-aanvraag.

Ziekmelding
Uiterlijk op de eerste dag na 42 weken ziekte meldt de werkgever het verzuim aan het UWV. Als het UWV de ziekmelding te laat ontvangt, kunt u een boete krijgen van maximaal 455. Is de werknemer meer perioden kort na elkaar ziek geweest, dan kan hij die perioden soms bij elkaar optellen. Dit is het geval als de werknemer tussendoor korter dan vier weken helemaal beter was. De eerste ziektedag kan dus al langer dan 42 weken geleden zijn. De werkgever hoeft zijn werknemers niet meer beter te melden. Daarom vraagt het UWV bij elke aangifte van langdurige ziekte aan te geven hoe de eerste 42 weken ziekte zijn samengesteld. Is de werknemer langer dan vier weken helemaal beter geweest, dan begint een nieuwe periode van 42 weken.

Bijstellen
Rond de 44ste week van de ziekte ontvangt de werkgever een bevestigingsbrief van het UWV en informatie over de verdere re-integratieactiviteiten die van hem worden verwacht. Na een jaar ziekte evalueert de werkgever samen met zijn werknemer hoe het afgelopen jaar is verlopen. Samen stellen zij vast welk re-integratieresultaat zij in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe zij dat gaat doen. Het plan van aanpak moet opnieuw worden bekeken. Als het nog steeds voldoet kan de werkgever gewoon doorwerken aan de re-integratie. Is het inmiddels aan bijsturing toe, dan moet dat worden vastgelegd in een bijstelling van het plan van aanpak.

Re-integratieverslag
Als de werknemer na twintig maanden nog niet aan de slag is, dan stellen de werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag op. Wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vindt de werkgever daarvan? Als de werknemer een uitkering aanvraagt op grond van de WIA, dan beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Dit is de zogenoemde poortwachtertoets. Alleen als de werkgever en de werknemer zich genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat de werknemer een uitkering nodig heeft, volgt eventueel een keuring voor de WIA. Heeft de werkgever volgens het UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van zijn werknemer, dan moet hij een jaar extra doorbetalen.

Het UWV zal hem dan laten weten wat hij nog moet doen aan re-integratie. Deze periode kan korter worden als de werkgever alsnog aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld door een re-integratietraject in te kopen. Heeft de werkgever dit gedaan, dan kan hij dat melden aan het UWV. Zes weken nadat is besloten dat de werkgever alsnog genoeg heeft gedaan aan re-integratie, hoeft hij geen loon meer door te betalen.

Ontslag
Als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, houdt de verplichte loondoorbetaling op. Het ontslagverbod vervalt en de werkgever mag zijn werknemer ontslaan. De werknemer, het UWV en de werkgever moeten het dan wel eens zijn over het volgende:
de werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden;
de werkgever en werknemer hebben genoeg aan de re-integratie gedaan, maar zonder resultaat;
re-integratie van de werknemer in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn is niet mogelijk (ook niet via scholing).

Als de werknemer, het UWV en de werkgever het hierover eens zijn, kan de arbeidsovereenkomst worden beindigd. In dat geval is geen ontslagvergunning nodig.

Advies
Een zieke werknemer valt onder de zorg van een werkgever. Deze zal hem de komende twee jaar moeten begeleiden in het traject om weer aan het werk te gaan. Hierbij wordt veel begeleiding van de werkgever verwacht, wat hij bovendien allemaal goed moet documenteren. Op de site van het UWV vindt hij diverse standaardformulieren die hij kan gebruiken. De werkgever moet de termijnen goed in de gaten houden, want in het ergste geval oordeelt het UWV dat hij na twee ziektejaren niet voldoende heeft gedaan aan re-integratie. In dat geval kunnen de financile consequenties groot zijn.


Bron: De SalarisAdviseur

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: