Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.

Datum: 23-03-2010

 

In- en uitleners van personeel en aannemers en onderaannemers maken gebruik van een zogenoemde g-rekening.

Het systeem van de g-rekeningen wordt echter vervangen door het depotstelsel, al is momenteel nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.

Wat is een g-rekening?
Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst of een onderaannemer. Het gebruik van een g-rekening kan een onderneming die personeel inleent of die als aannemer optreedt beschermen tegen inlenersaansprakelijkheid. Als uw onderneming zelf personeel uitleent of onderaannemer is, beschermt het gebruik van een g-rekening anderen (aannemers en inleners van personeel) tegen eventuele wanbetaling van uw kant ten aanzien van de loonheffing die u moet afdragen aan de Belastingdienst.

Inlenersaansprakelijkheid
Onderaannemers en uitleners van personeel zijn verantwoordelijk voor de afdracht van loonheffing aan de Belastingdienst. Als zij de verschuldigde loonheffing om wat voor reden dan ook niet aan de fiscus betalen, kan de Belastingdienst de aannemer/opdrachtgever dan wel de inlener van personeel aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonheffing. Om deze inlenersaansprakelijkheid te voorkomen kan een aannemer of inlener een deel van het factuurbedrag (de aanneemsom dan wel de totale prijs voor het inlenen van personeel) op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener storten. Het bedrag dat op de g-rekening wordt gestort is gelijk aan het bedrag dat de onderaannemer/uitlener aan loonheffing moet afdragen aan de Belastingdienst. De onderaannemer of uitlener kan het geld op de g-rekening vervolgens gebruiken om de verschuldigde loonheffing aan de Belastingdienst te betalen f als hij op zijn beurt een andere partij inhuurt om een bedrag over te boeken naar de g-rekening van een andere onderaannemer.

Stortingen
In de praktijk maken lang niet alle aannemers en inleners gebruik van de g-rekening van onderaannemers en uitleners, want in de loop der jaren hebben nogal wat ondernemingen ervoor gekozen het bedrag van de verschuldigde loonheffing rechtstreeks naar de Belastingdienst te storten, onder vermelding van de aannemer/inlener die de loonheffing moet afdragen. Deze stortingen hebben geen wettelijke basis, maar worden door de Belastingdienst wel geaccepteerd en in depot gehouden voor de aannemer/inlener die bij de storting is vermeld. Mede daarom is besloten het g-rekeningensysteem te vervangen en wel door het zogenoemde depotstelsel. Dit heeft geen gevolgen voor de Wet op de inlenersaansprakelijkheid en de Wet op de ketenaansprakelijkheid, want die blijven inhoudelijk ongewijzigd.

Ingangsdatum
Op 30 juni 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Invorderingswet 1990. Deze wijziging regelt de vervanging van het g-rekeningenstelsel door het depotstelsel. De ingangsdatum van de wijziging en dus van het depotstelsel wordt op een later moment bekendgemaakt.
Hoewel eerst de verwachting was dat de wijziging per 1 januari 2010 van kracht zou worden is het momenteel nog altijd niet duidelijk wanneer het depotstelsel in werking treedt. Wel is al duidelijk dat het g-rekeningenstelsel in elk geval tot eind 2011 blijft bestaan. Dit betekent dat de beide stelsels gedurende een bepaalde periode naast elkaar zullen bestaan. Dit moet bijdragen aan een vlekkeloze overgang van het ene naar het andere systeem.

Depotrekening
Het depotstelsel houdt in dat aannemers en inleners het bedrag dat zij nu nog op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener storten straks overmaken naar diens depotrekening bij de Belastingdienst. Het zal echter enige tijd duren voordat dit op grote schaal mogelijk is, want de onderaannemer/uitlener moet dan wel beschikken over een depotrekening. Die depotrekening moet eerst worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren via het persoonlijk domein dat ook wordt gebruikt voor de aangiften loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De Belastingdienst zal het verzoek uitsluitend honoreren als hij van mening is dat de aanvrager kwalificeert als onderaannemer of als uitlener of doorlener van personeel. Heeft de Belastingdienst echter het vermoeden dat fraude zal worden gepleegd of dat de aanvrager misbruik zal maken van het depot, dan zal hij het verzoek afwijzen.

Depotnummer
Als de Belastingdienst de aanvraag van een depot honoreert, kent hij aan de aanvrager een depotrekeningnummer toe. Die mag er vervolgens voor kiezen het saldo van zijn g-rekening over de boeken naar de depotrekening, maar dit is vooralsnog niet verplicht. Deze verplichting ontstaat pas tegen de tijd dat de g-rekeningen worden opgeheven. Overigens krijgt de depotrekeninghouder rente vergoed over het saldo dat op de depotrekening staat.
Zodra het depotrekeningnummer nummer bekend is kunnen aannemers en inleners het depot gebruiken om de verschuldigde loonheffing naar over te boeken. Dit brengt met zich dat onderaannemers en uitleners het depotnummer zullen moeten doorgeven aan hun opdrachtgevers en inleners, die ook zelf het initiatief kunnen nemen om het depotnummer van hun onderaannemers en uitleners te achterhalen. De meest praktische oplossing is het vermelden van het depotnummer op de factuur. Zolang een onderaannemer/uitlener geen depotrekening heeft of zijn depotnummer niet heeft gecommuniceerd naar zijn opdrachtgevers/inleners, kan gewoon de g-rekening worden gebruikt.

Advies
Het kan altijd gebeuren dat u werkt met een uitlener van personeel die geen g-rekening of depotrekening heeft, bijvoorbeeld omdat u boventallig personeel inleent van een onderneming die zelf geen uitzendbureau is. In dat geval is de inlenersaansprakelijkheid niet te voorkomen door het gebruik van een g-rekening of depotrekening, maar heeft u desondanks wel andere mogelijkheden tot uw beschikking om de inlenersaansprakelijkheid te beperken.

U kunt dit doen door de uitlener contractueel te verplichten:
kopien van de identiteitsbewijzen van de door u ingeleende
werknemers te sturen;
regelmatig een verklaring omtrent het betalingsgedrag te laten zien (zon
verklaring is aan te vragen bij de Belastingdienst);
regelmatig, bijvoorbeeld elk kwartaal, een accountantsverklaring te laten
overhandigen. Hierin moet staan dat de uitlener de verschuldigde
loonheffing over de afgelopen periode volledig en juist heeft afgedragen.

Bron: De SalarisAdviseur >>

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: