Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard

Datum: 03-02-2010

 

Veel werkgevers zullen niet in eerste instantie aan een bestelauto denken als zij overwegen hun werknemers een auto van de zaak ter beschikking te stellen.

Onterecht, aangezien een bestelauto fiscaal best aantrekkelijk kan zijn.

De bijtelling voor het privgebruik van de auto van de zaak geldt voor alle autos, dus zowel voor personenautos als voor bestelautos. Wordt aan de werknemer een bestelauto ter beschikking gesteld, dan moet de werkgever dus in principe gewoon 25% van de cataloguswaarde bijtellen, tenzij de werknemer kan aantonen dat er minder dan vijfhonderd kilometer priv wordt gereden. Ook de bewijsregeling en de regeling omtrent de Verklaring geen privgebruik auto zijn dus van toepassing voor de bestelauto.


Geen bijtelling

Toch kan het de moeite waard zijn een bestelauto aan een werknemer ter beschikking te stellen. Er zijn namelijk drie situaties waarin de bijtelling geheel achterwege mag worden gelaten:
de bestelauto is (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer;
er geldt een verbod op privgebruik van de bestelauto;
de bestelauto moet buiten werktijd achter het hek blijven.

Goederenvervoer

De bijtelling geldt niet voor bestelautos die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (> 90%) geschikt zijn voor goederenvervoer. Hierbij speelt de inrichting van de auto (zoals rekken en stellages) een belangrijke rol. Worden deze bestelautos toch voor priv gebruikt dan geldt een gunstige regeling voor bijtelling van dit privgebruik, namelijk het aantal kilometers maal de voor die auto geldende kilometerprijs. Rechtspraak toont aan dat de afwezigheid van een bijrijderstoel een goede aanwijzing kan zijn dat de bestelauto alln voor goederenvervoer kan worden gebruikt. Beschikt een bestelauto wl over een bijrijderstoel, dan was het tot voor kort erg lastig om onder de bijtelling uit te komen. Door recente rechtspraak lijkt het echter steeds makkelijker toch ook in deze situatie onder de bijtelling uit te komen.

Voorbeeld

Een werknemer heeft de beschikking over een bestelauto die gezien de inrichting uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. De bestelauto heeft een catalogusprijs van 20.000. De werkgever heeft de werknemer toestemming verleend de bestelauto ook voor priv te gebruiken. Aan de hand van een kilometeradministratie staat vast dat de werknemer in 2009 vijfduizend kilometer priv heeft gereden. De kilometerprijs van de auto bedraagt 0,30. Het voordeel dat bij het loon van de werknemer moet worden geteld bedraagt 5000 x 0,30 = 1500.

Verbod privgebruik

De werkgever kan de werknemer expliciet verbieden de bestelauto priv te gebruiken. Ook in dat geval mag de bijtelling achterwege worden gelaten. Hiervoor moet wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
het verbod op privgebruik moet schriftelijk zijn vastgelegd;
de werkgever controleert of de werknemer zich aan dit verbod houdt;
bij overtreding van het verbod legt de werkgever een sanctie of boete op.

De werkgever kan bijvoorbeeld naleving van het verbod controleren door de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof, toezicht te houden op verkeersboeten, schademeldingen of tanken buiten werktijd. De Belastingdienst heeft een voorbeeldafspraak verbod privgebruik ontwikkeld.

Achter het hek

Ook in de situatie waarin de werkgever zijn werknemer verbiedt de bestelauto buiten werktijd te gebruiken hoeft geen bijteling te worden berekend. Het gaat hier om de zogenoemde achter-het-hekbestelauto. De werknemer moet in dat geval de sleutels na werktijd bij zijn werkgever inleveren. Uiteraard is het niet vereist dat de bestelauto daadwerkelijk achter een hek komt te staan. Het gaat erom dat de auto buiten werktijd bij het bedrijf staat en niet door werknemers kan worden gebruikt. Belangrijke voorwaarde is wel dat de werkgever controle uitoefent dat dit ook daadwerkelijk gebeurt!

Eindheffing

Een werkgever die n bestelauto ter beschikking stelt aan verschillende werknemers heeft op administratief gebied een enorme klus om bij te houden welk deel van de bijtelling voor privgebruik bij welke werknemer hoort. Hiervoor is een praktische oplossing bedacht. In deze situatie mag de werkgever ervoor kiezen het privgebruik te belasten via eindheffing. Deze eindheffing bedraagt op jaarbasis 300 per bestelauto. Bij een aangiftetijdvak van een maand gaat het dan om een bijtelling van 25 per bestelauto. Voor de betrokken werknemers heeft dit als voordeel dat zij geen rittenadministratie hoeven bij te houden. Voorwaarde is wel dat de bestelauto doorlopend afwisselend wordt gebruikt. In de praktijk betekent dit dat meerdere werknemers als bestuurder van de bestelauto fungeren. Wat precies onder doorlopend afwisselend wordt verstaan is niet helemaal duidelijk. Het is wel vereist dat de aard van het werk het doorlopend afwisselend gebruik met zich brengt. Vrijwillig rouleren van bestelauto onder werknemers valt hier dus niet onder.

Vereenvoudigde rittenadministratie

Zijn voorgaande situaties niet van toepassing, dan is het nog steeds gemakkelijker om onder de bijtelling uit te komen dan bij de terbeschikkingstelling van gewone personenautos. Voor bestelautos geldt namelijk een vereenvoudigde rittenadministratie om aan te tonen dat de werknemer minder dan vijfhonderd kilometer priv heeft gereden. De werknemer mag volstaan met een vereenvoudigde rittenadministratie.

De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:
de bestuurder van de bestelauto noteert per dag zowel de kilometerstand aan het begin als aan het einde van de dag;
de werknemer noteert de werktijden;
de zakelijke adressen staan in de (project)administratie van de werkgever;
uit de (project)administratie van de werkgever moet de volgorde van de bezochte adressen blijken. Als dit niet het geval is, moet de bestuurder van de bestelauto de volgorde van bezochte adressen bijhouden in zijn rittenregistratie;
de werkgever heeft schriftelijke afspraken gemaakt met de werknemer.

Schriftelijke afspraak

De schriftelijke afspraak tussen de werkgever en de werknemer moet in elk geval het volgende omvatten:
informatie over de ter beschikking gestelde auto;
een verbod op privgebruik tijdens werk- en lunchtijd;
de bevestiging dat werkgever en werknemer voldoen aan de voorwaarden voor een versimpelde rittenregistratie.

Advies

Het rijden in een bestelauto kan fiscaal aantrekkelijk zijn. In drie situaties hoeft u geen bijtelling in te houden. Zijn deze situaties niet van toepassing, dan geldt een vereenvoudigde rittenadministratie. Een schriftelijke afspraak die hiervoor nodig is kunt u via de site van de Belastingdienst downloaden.

Bron: De SalarisAdviseur

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: