Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen

Datum: 23-12-2009

 

Op 1 januari 2008 is het banksparen ingevoerd waardoor werknemers en zelfstandigen minder afhankelijk zijn geworden van verzekeringsmaatschappijen om pensioen op te bouwen. Wat houdt dit precies in?

Tot 1 januari 2008 hadden verzekeraars praktisch een monopoliepositie bij het aanbieden van mogelijkheden tot pensioenopbouw. Dit kwam dan ook tot uiting in de in rekening gebrachte kosten. Door ook banken in de gelegenheid te stellen mogelijkheden tot pensioenopbouw aan te bieden wil de overheid de concurrentie vergroten in de hoop dat hierdoor de kosten dalen.

Voorwaarden banksparen
Kenmerkend van banksparen is dat een werknemer zonder de hulp van zijn werkgever via een bank kan sparen voor zijn oude dag. Werkgevers, die zich liever zo min mogelijk met pensioenopbouw bezighouden, zijn er dus bij gebaat als hun werknemers gaan banksparen. Om aan het fiscaal gefacilieerde banksparen voor de oude dag mee te kunnen doen moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:
hij moet een pensioentekort hebben;
hij moet de betaalde bedragen overmaken naar een erkende bank of vermogensbeheerder die onder de Wet op het financieel toezicht valt;
de betaalde bedragen moeten worden gestort op een geblokkeerde lijfrentebankrekening (lijfrentespaarrekening) of worden gebruikt voor een beleggingsrecht bij de beheerder van een beleggingsmaatschappij (lijfrentebeleggingsrecht); en
de gespaarde tegoeden worden via periodieke betalingen uitgekeerd door de bank of vermogensbeheerder of worden gebruikt om een lijfrente aan te kopen.

Premieaftrek
Onder voorwaarden kan de werknemer het bedrag dat hij op de lijfrentespaarrekening/het lijfrentebeleggingsrecht stort van zijn inkomen in box 1 aftrekken. Deze aftrek is net zoals bij lijfrentepremies gemaximeerd tot de som van de jaarruimte en de reserveringsruimte. De jaarruimte wordt berekend met de volgende formule. Jaarruimte = (17% x PG) -/- COPA (strikt genomen moeten ook eventuele oudedagsdotaties (FOR) worden afgetrokken, maar in dit artikel richten wij ons op 'gewone' werknemers die niet ook nog eens een onderneming drijven).

Hierbij is PG de premiegrondslag. De premiegrondslag is zelf weer te berekenen als de som van het arbeidsinkomen en de belastbare periodieke uitkeringen in het voorafgaande kalenderjaar verminderd met 11.345. De pensioengrondslag is gemaximeerd op 155.827.

COPA staat voor de correctie in verband met de opbouw van pensioenaanspraken. Deze correctie wordt gesteld op 7,5 maal de pensioenaangroei door de toename van de diensttijd (de zogenoemde factor A) in het vorige kalenderjaar.

De reserveringsruimte bestaat uit het niet-benutte deel van de jaarruimte van zeven voorgaande jaren en bedraagt 17% van de premiegrondslag, maar maximaal 6703. Voor werknemers die aan het begin van het jaar 55 jaar of ouder zijn wordt dat maximum verhoogd naar 13.238.

Geblokkeerd saldo
Zolang de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht wordt aangehouden wordt het saldo niet in box 3 opgegeven. De renteaangroei is evenmin belast. De werknemer kan de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht uiterlijk tot zijn 70ste jaar aanhouden en daarna moet het saldo worden gedeblokkeerd en uitgekeerd of worden besteed voor de verwerving van een lijfrente-uitkering bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Overigens is een eerdere afkoop van een saldo of beleggingsrecht dat ten hoogste 4068 bedraagt toegestaan.

Uitkeringen bij leven
Als het gedeblokkeerde saldo wordt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente-uitkering, worden de ontvangen uitkeringen progressief belast in box 1 en gelden in principe dezelfde regels als bij gewone lijfrente-uitkeringen. De werknemer kan het opgebouwde kapitaal ook op de rekening laten staan en hieruit annutair berekende opnames in termijnen doen. Tussen twee termijnen mag hooguit een jaar zitten. Als de eerste termijn wordt uitgekeerd vr het kalenderjaar waarin de werknemer 65 jaar wordt, moet de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste twintig jaar plus het aantal jaren dat de werknemer jonger is dan 65 jaar op het moment van de uitkering van de eerste termijn duren.

Voorbeeld
Joosje de Jong is zestig als zij de eerste termijn ontvangt. De uitkeringsperiode moet dus ten minste 20 + (65 -/- 60) = 25 jaar duren.

Beginnen de uitkeringen tussen het 65ste en 70ste levensjaar dan geldt een minimale duur van ten minste twintig jaar, tenzij de uitkering op jaarbasis niet meer bedraagt dan 20.097. In dat laatste geval geldt er een minimumduur van vijf jaar.

Uitkeringen bij overlijden
Als de werknemer overlijdt voordat er uitkeringen zijn gedaan uit de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht, gaan de termijnen direct in. De termijnen komen dan toe aan de nabestaanden. Voor zover de nabestaande een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of tweede of derde graad van de zijlijn van de overleden werknemer is n ouder dan dertig jaar, moet de uitkeringsperiode ten minste twintig jaar duren. Is een dergelijke nabestaande jonger dan dertig jaar, dan is de duur ten minste vijf jaar maar nooit meer het aantal jaren dat deze persoon jonger is dan dertig jaar op het moment waarop hij de eerste termijn ontvangt. In deze situatie is een uitkering die ten minste twintig jaar duurt overigens ook toegestaan. In alle andere gevallen moet de uitkering ten minste vijf jaar duren.

Verschillen tussen gewone lijfrente en banksparen
Bij overlijden van de werknemer komt ook een belangrijk verschil tussen banksparen en gewone lijfrenteverzekeringen aan het licht. Gewone lijfrenteverzekeringen geven in principe recht op een levenslange uitkering die eventueel bij overlijden van de werknemer kan overgaan naar zijn partner. Is er geen partner, dan stopt in beginsel de uitkering volledig. Bij een levenslange lijfrente-uitkering draagt de verzekerde dus het risico van vroeg overlijden. Bij banksparen duurt de uitkering een bepaalde van tevoren overeengekomen tijd. De uitkering is dus niet levenslang, zodat de verzekerde het risico van lang leven (dat wil zeggen langer leven dan de uitkering) draagt. Als bij banksparen de werknemer overlijdt voordat het opgebouwde kapitaal volledig is uitgekeerd, wordt het resterende bedrag in termijnen aan de nabestaanden uitbetaald.

Advies
Banksparen vormt een fiscaal aantrekkelijk manier om voor de oude dag te sparen. Een pluspunt is dat de kosten van banksparen vrij duidelijk in beeld komen doordat de bank jaarlijks een bedrag in rekening brengt voor het aanhouden van de rekening. Bij verzekeraars worden de kosten (soms inclusief provisie) vaak ingehouden op de jaarlijkse premie. Dit is niet altijd even duidelijk voor de verzekerde. Overigens zijn tussenpersonen en bemiddelaars van levens- en beleggingsverzekeringen sinds 1 april 2009 verplicht duidelijker te zijn over hun provisies.


Bron: De SalarisAdviseur >>

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: