Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen

Datum: 16-11-2009

 

Het einde van het jaar is een goed moment om na te gaan welke vergoedingen en verstrekkingen nog aan werknemers kunnen worden gedaan en welke fiscale regels hiervoor gelden.

Houdt daarbij de maatregelen in de gaten die op grond van het Belastingplan per 2010 ingaan.

Kies voor een schone/elektrische leaseauto
Rijden uw werknemers in een auto van de zaak, overweeg dan eens een zuinige, schone variant. Goed voor het milieu en uw werknemers besparen een hoop geld, omdat de bijtelling voor het privgebruik lager is dan het gebruikelijke percentage van 25. Of een auto zuinig is hangt af van de CO2-uitstoot. Voor zeer zuinige autos geldt een bijtelling van slechts 14% en voor iets minder zuinige autos een bijtelling van 20%. Vanaf volgend jaar is het aantrekkelijk uw werknemers te laten rijden in zogenoemde nulemissieautos waaronder elektrische autos. Voor deze autos geldt voor de jaren 2010 en 2011 namelijk in het geheel geen bijtelling voor privgebruik.

Kies voor een bestelauto
Voor een bestelauto van de zaak geldt in principe net als voor de personenauto een bijtelling voor het privgebruik van 25% van de cataloguswaarde. Toch kan het aan te raden zijn een bestelauto ter beschikking te stellen, omdat er drie situaties zijn waarin de bijtelling geheel achterwege kan worden gelaten. Dat is het geval als de bestelauto uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer, er een verbod op privgebruik geldt of de bestelauto buiten werktijd op het bedrijfsterrein moet achterblijven. Leg een verbod op privgebruik wel altijd schriftelijk vast!

Bestelauto van de zaak? Simpele rittenadministratie
Rijden uw werknemers in een bestelauto van de zaak en maken zij veel ritten op een dag, dan mag worden volstaan met een vereenvoudigde rittenadministratie om aan te tonen dat jaarlijks minder dan vijfhonderd kilometer priv wordt gereden. De werknemer hoeft de zakelijke ritten niet meer te vermelden. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat privgebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan en u in uw administratie een overzicht heeft van de zakelijke adressen. De inrichting van de vereenvoudigde rittenadministratie en de voorwaarden hiervoor kunt u vinden in een voorbeeldafspraak van de Belastingdienst.

Bereid u voor op de werkkostenregeling
Een spectaculaire wijziging voor de loonheffing is het schrappen per 2011 van alle regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Hiervoor in de plaats komt de werkkostenregeling. Simpel gezegd houdt deze regeling in dat u 1,5% van de fiscale loonsom mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Een stuk eenvoudiger dus! Bovendien hoeft u niet meer per werknemer bij te houden om welke vergoedingen en verstrekkingen het gaat. U heeft nog een jaar om u voor te bereiden en dat is zeker nodig, aangezien alle bestaande afspraken met de Belastingdienst over vergoedingen en verstrekkingen per 2011 niet meer geldig zijn.

Vast of variabel?
Voor het geven van kostenvergoedingen aan uw werknemers heeft u de keuze tussen vergoedingen op basis van het declaratiesysteem of vaste vergoedingen. Voor vaste vergoedingen hoeft u geen bonnetjes te bewaren en dat scheelt dus een hoop administratieve rompslomp. Houdt u er wel rekening mee dat u een vaste vergoeding altijd moet kunnen onderbouwen. Vraag aan een aantal werknemers om een aantal maanden lang precies bij te houden welke kosten zij hebben gemaakt. De inspecteur kan om een dergelijke specificatie vragen!

Verstrek mobiele telefoon of blackberry
Bellen uw werknemers veel zakelijk, overweeg dan eens om een mobiele telefoon te verstrekken. De enige voorwaarde voor het onbelast vergoeden of verstrekken van een telefoon is dat uw werknemer meer dan 10% zakelijk moet bellen. Naast een mobiele telefoon kunt u ook kiezen voor een blackberry. Ook voor het vergoeden van een internetabonnement geldt slechts een eis van 10% zakelijk gebruik.

Maaltijden in kantine? Forfaitair bedrag rekenen
Verstrekt u maaltijden aan uw werknemers tijdens werktijd in een kantine, dan moet u daarvoor een forfaitair bedrag tot het loon rekenen. Voor ontbijt en lunch is dat 2,10 en voor een warme maaltijd 4 (bedragen 2009). Premieheffing kan in dat geval achterwege worden gelaten. Het begrip kantine is overigens erg ruim. Een aparte ruimte die u voor de lunch gebruikt voldoet al, zoals een vergaderkamer.

Geen kantine, dan maaltijdenregeling
Worden maaltijden niet in een kantine genuttigd, dan is de maaltijdenregeling van toepassing. Deze regeling is simpel. U kunt alle maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk belang (dat is meer dan 10%) onbelast vergoeden of verstrekken. De Belastingdienst heeft aangegeven dat er van een meer dan bijkomstig zakelijk belang sprake is als de werknemer door zijn werk niet in staat is om tussen 17.00 uur en 20.00 uur thuis te eten. Maaltijden tijdens overwerk, koopavonden, dienstreizen voldoen hier in elk geval aan.

Overweeg kerstpakket
Heeft u uw personeel dit jaar nog geen geschenk in natura verstrekt, overweeg dan om dit alsnog te doen. U mag n keer per jaar 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura (zoals het kerstpakket) voor zover de waarde in het economisch verkeer (inclusief btw) niet meer bedraagt dan 70. U mag ook meerdere geschenken verstrekken zolang u maar onder het bedrag van 70 blijft.

Gaan de verstrekkingen boven de grens van 70 uit, dan kan het meerdere worden belast tegen het gebruteerde tabeltarief. Het gebruteerde tabeltarief mag u alleen toepassen als het geschenk niet duurder is dan 136 en u niet meer dan 272 op jaarbasis aan de werknemer heeft geschonken. Voorkom dus dat het geschenk te duur (boven de 136) uitvalt waardoor u het gebruteerde eindheffingstarief niet kunt toepassen. Geef uw werknemer liever twee keer een minder duur geschenk.

Leg afspraken stamrecht schriftelijk vast
Betaalt u uw werknemer een ontslagvergoeding, dan moet u hierover loonheffing berekenen. Dat kan worden voorkomen door de vergoeding om te zetten in een stamrecht. De loonheffing wordt hierdoor uitgesteld tot het moment waarop de periodieke uitkeringen ingaan. De voorwaarden voor deze stamrechtvrijstelling zijn strikt! Zo mogen de uitkeringen niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer 65 jaar wordt en moet de aanspraak zijn ondergebracht bij een professionele verzekeraar. Leg de afspraken over de ontslagvergoeding altijd schriftelijk vast.

Vaste reiskostenvergoeding ook bij thuiswerken
Voor de kosten van het woon-werkverkeer kunt u uw werknemers een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven die is gebaseerd op 214 werkdagen x 0,19 x het totale aantal kilometers per dag (praktische regeling). Per januari 2009 geldt een verruiming van deze regeling. U kunt de praktische regeling namelijk ook toepassen op werknemers die niet elke dag naar hun werk reizen. Voorwaarde is dat zij op minimaal 60% van de werkdagen (dus dat is 128) naar een vaste arbeidsplaats reizen. Vr 2009 was dit nog 70%. Door deze verruiming kan de werknemer tot twee dagen thuiswerken met behoud van zijn vaste reiskostenvergoeding.

Bron: De SalarisAdviseur >>

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: