Administraties

Adviezen

Controles en begeleiding

Belastingzaken

Salarisadministraties

Jaarrekeningen

 

Postbus 5

6675 ZG Valburg

 

Tielsestraat 62

6675 AE Valburg

 

T 0488 431801

F 0488 431952

E info@acm-valburg.nl

 

BTW nr: 0169.59.966.B.02

Becon nr: 365932

H.R. nr: 091.31.752

 

Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)

Datum: 11-11-2009

 

Het einde van het jaar is weer in zicht en dit is traditioneel het moment om te beoordelen of uw administratie op orde is.

Houdt u vooral de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan 2010 in de gaten en profiteer zo mogelijk dit jaar nog van de crisismaatregelen. Waar moet u vr het einde van het jaar rekening mee houden?

Dien op tijd aanvraag S&O in
De aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering (speur- en ontwikkelingswerk) moet vooraf en uiterlijk n volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint zijn ingediend. Wilt u in 2010 in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering, dan moet uw aanvraag dus vr 1 december 2009 bij SenterNovem binnen zijn!

Profiteer van verhoogde S&O-percentages
In verband met de slechte economische omstandigheden gelden er voor 2009 en 2010 verhoogde percentages voor de S&O-afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering bedraagt voor deze jaren 50% (in plaats van 42%) van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat ziet op S&O-werk voor zover het loon niet meer bedraagt dan 150.000 (in plaats van 110.000) en 18% (in plaats van 14%) voor het resterende loon. Ook het maximum van 8.000.000 is verhoogd naar 14.000.000 per werkgever. Voor het jaar 2010 geldt bovendien een extra verruiming. De loongrens zal dan omhoog gaan van 150.000 naar 220.000!

Profiteer van verruiming afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs wordt volgend jaar verruimd met een nieuw onderdeel, namelijk de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. Neemt u in 2010 een werknemer in dienst die een opleiding start die relevant is voor zijn huidige of een toekomstige functie of een opleiding start waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau behaalt, dan kunt u een afdrachtvermindering van 500 toepassen mits u ten minste de helft van de kosten voor uw rekening neemt. Profiteer hier volgend jaar van. De regeling is tijdelijk en geldt alln voor 2010.

Levensloop of spaarloon? Kies vr 1 januari 2010
Vraag uw werknemers nog dit jaar een (schriftelijke) keuze te maken tussen de spaarloon- of de levensloopregeling. Werknemers kunnen namelijk per kalenderjaar maar van n regeling gebruikmaken en deze keuze moet vr 1 januari van elk jaar bekend zijn. Het is niet mogelijk gedurende het kalenderjaar te switchen.

Bied een collectieve levensloopregeling aan
Om de administratieve rompslomp met betrekking tot de levensloopregeling te beperken, doet u er verstandig aan uw werknemers een collectieve levensloopregeling aan te bieden. Hierdoor heeft u als werkgever maar met n regeling bij n externe uitvoerder te maken. Let echter op, u kunt uw werknemers niet verplichten aan een collectieve regeling deel te nemen.

Uniform loonbegrip komt eraan
Hoewel het nog even op zich laat wachten kunt u zich alvast verheugen (en voorbereiden) op een uniform loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit gaat een enorme lastenverlichting voor werkgevers opleveren. Ingangsdatum is nog niet bekend, maar in elk geval niet vr 1 januari 2011.

Controleer id-gegevens werknemers
Controleer aan het einde van het jaar of van alle werknemers de identiteitsbewijzen op orde zijn. U bent immers behoorlijk de dupe als bij een looncontrole blijkt dat uw werknemers niet te identificeren zijn. Het controleren van het id-bewijs is overigens een serieuze bezigheid. Dit jaar benadrukte de belastingrechter nog eens dat u geen paspoortexpert hoeft te zijn, maar wel in het oog springende afwijkingen moet kunnen zien, zoals een scheve foto.

Twijfelt u over de echtheid van een id-document van een nieuwe werknemer, dan kunt u contact opnemen het Nationaal Bureau Document of kijk op identiteitsdocumenten.nl. Vraag bij het eerste contact met een potentile werknemer altijd het originele id-bewijs mee te nemen, controleer deze op onjuistheden, maak daarvan een afschrift en laat de werknemer tijdens dit contact zijn handtekening zetten. Controleer deze handtekening later ook met die op het arbeidscontact en andere documenten. U moet de kopie van het id-bewijs minimaal vijf volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bij uw loonadministratie bewaren.

Geen correctieberichten meer
Vanaf volgend jaar worden de correctieberichten afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2010 een eventuele fout in een aangifte loonheffingen over een al verstreken tijdvak in een lopend kalenderjaar niet langer kan worden hersteld door middel van het inzenden van een correctiebericht. Een dergelijke fout kan alleen nog maar worden hersteld in de eerstvolgende aangifte loonheffingen met betrekking tot dat jaar.

Jongeren met kleine baan? Geen premieplicht meer!
Bent u van plan een jongere werknemer in dienst te nemen, wacht hier dan nog even mee tot na 2010. Als er sprake is van een 'kleine baan' geldt vanaf 2010 geen premieplicht meer voor de werknemersverzekeringen en wordt bovendien de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op 0% gesteld. Van een kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon per maand onder een bepaald bedrag blijft. Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van 600 per maand. Een jaar later (per 2011) gaat een vrijstelling van loonheffing voor deze groep werknemers gelden.

Benut premiekorting oudere werknemer
Oudere werknemers kunnen u geld opleveren. Vanaf 1 januari 2009 wordt u fiscaal beloond als u een werknemer in dienst neemt die vijftig jaar of ouder is en een uitkering ontvangt. U komt dan drie jaar lang in aanmerking voor een korting van 6500 per jaar (op basis van 36-urige werkweek) op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. Werkgevers die een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst hebben krijgen drie jaar lang 2750 per jaar premiekorting. Vanaf 2013 wordt de premiekorting zelfs 6500 per jaar.

Benut Europese subsidies
Is uw bedrijf geraakt door de crisis en ontkomt u niet aan massaontslag, ga dan goed na of u in aanmerking komt voor geld uit het Europees Globaliseringsfonds. Dit noodfonds is onlangs als gevolg van de crisis verruimd. Kijk op agentschapszw.nl voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Houd rekening met stijging WGA-premie
Bent u een kleine werkgever dit is het geval als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft en bij het UWV verzekerd, houd dan rekening met een forse stijging van de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in 2010. Voor deze groep stijgt de premie van 0,27% naar 0,59%.

Bron: De SalarisAdviseur >>

 

Alle berichten
22-12-1999: Plannen autobelastingen 2017 - 2020
16-02-2016: "Vermogensbelasting"in strijd met Europees recht.
22-01-2016: Verschil belasting ondernemers en DGA's blijft.
06-01-2016: Veranderingen per 1 januari
10-11-2015: Pensioenleeftijd
28-08-2015: Belasting op sparen
01-07-2015: Massaal bezwaar tegen BOX 3 heffing
19-05-2015: Betere controle op Belastingen ........
01-05-2015: Nalaten zonder kinderen
11-03-2015: 8 redenen voor tegenvallende belastingteruggaven.
10-02-2015: Nieuw ontslagregime administratieve strop flexibele branches
03-12-2014: Eindejaarstips 2014
18-11-2014: Jaarlijks honderden belastingdeals met Multinationals!!
15-10-2014: De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015.
30-09-2014: Langzame besluitvorming bijtellingsregels schaadr autohandel.
09-09-2014: Schenkbelasting 2014. Tarieven en vrijstellingen.
04-09-2014: Ouderen gaan meer belasting betalen.
01-09-2014: Welke mogelijkheden zijn er nog met een ontslagvergoeding
11-04-2014: Fiscus pakt schijnzelfstandigheid hard aan.
08-04-2014: ZZP-er in de zorg kan toch voldoen aan criteria ondernemerschap.
26-02-2014: De belangrijkste aftrekposten
17-01-2014: Geen Vamil meer voor auto met nihilbijtelling
13-01-2014: Vamil geldt niet langer voor zeer zuinige auto
06-01-2014: Discussie over verhoging eigenwoningforfait!!
20-12-2013: Forfait eigen woning omhoog in 2014!!
28-11-2013: Loonkosten werkgevers stijgen met 1%
20-11-2013: Jonge werkloze in dienst?? Premiekorting!
07-11-2013: Werkgever schaakmat!!!???
01-11-2013: Meevaller: eenmalige teruggaaf premies in 2014?
25-10-2013: Profiteer nu nog van de aftrekpost zorgkosten!!
15-10-2013: Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken
06-10-2013: Verhoging schenkvrijstelling eigen woning vanaf 1 oktober
14-08-2013: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend.
07-08-2013: D66 en CDA leveren kritiek op plannen voor zzp'ers......
08-07-2013: Geen ruimte voor verlaging tarief BOX III
18-06-2013: Ingehuurde chauffeurs waren niet in dienstbetrekking.
17-06-2013: Pensioenversobering met nieuwe spaarfaciliteit
08-06-2013: Fiscus moet aanslag voortvarend opleggen.
07-06-2013: Tegemoetkoming erfbelasting ........
10-12-2012: Bijtelling auto van de zaak in 2013
05-12-2012: Het weer in Valburg
30-11-2012: Fiscaal Journaal november 2012
20-11-2012: Bent u geboren in of na 1948? dan gaat uw AOW-leeftijd omhoog.
16-11-2012: Prijsverschillen zorgverzekering lopen op tot 318 euro
14-11-2012: Nieuwe sectorpremies WW zijn bekend.
14-11-2012: BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding
24-09-2012: Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting
19-06-2012: Geen toestemming meer nodig voor ontslag
07-05-2012: Ondernemer wil dat personeel zelf de reiskosten betaalt.
10-04-2012: In 2013 wijziging in factureringsregels BTW
04-04-2012: Ondernemerschap ligt voor de IB toch net even wat anders dan voor de BTW
03-04-2012: uitstel verzoeken
27-12-2011: Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2012.
07-12-2011: Fiscale maatregelen 2012
07-12-2011: Grens inkomensafhankelijke bijdrage ZVW al per 1 januari 2012 omhoog.
06-12-2011: Eerste kamer stemt in AOW vanaf verjaardag.
29-12-2010: Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011.
28-12-2010: Premies sociale zekerheid per 1 januari 2011 bekend
13-12-2010: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie !
21-09-2010: Wat betekent Prinsjesdag voor u?
15-09-2010: Let op bij vierde arbeidscontract jeugdigen
31-08-2010: Tijdelijk lagere BTW op verbouwingen
10-08-2010: De fiets in de werkkostenregeling
09-08-2010: De auto van de zaak in de praktijk
06-08-2010: Voor jongeren vier (4) tijdelijke contracten mogelijk.
01-08-2010: Niewe regels per 1 juli 2010
14-07-2010: Ziekteverzuimbegeleiding: stappenplan
07-07-2010: Verloning vakantiekrachten
06-07-2010: Regels tijdelijke contracten jongere versoepeld.
05-07-2010: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren
05-07-2010: Sociale verzekeringen per 1 juli 2010
09-06-2010: Nationale Ombudsman vindt dat Belastingdienst adviseurskosten moet vergoeden.
01-06-2010: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
19-05-2010: BTW-vrijstelling onderwijs
17-05-2010: BOX III pand waarderen tegen WOZ-waarde
22-04-2010: Vrij op 5 mei??
19-04-2010: Kantonrechtersformule ontoereikend.
29-03-2010: Urenoverzicht te globaal voor zelfstandigenaftrek
23-03-2010: G-rekening verdwijnt, depotstelsel verschijnt.
16-03-2010: Bankspaarregeling onbekend, maar wel bemind.
05-03-2010: Bijtelling van autokostenforfait ten aanzien van Renault Kangoo is onterecht.
02-03-2010: Tweede Kamer akkoord met verlenging tijdelijke contracten.
01-03-2010: Extra belastingaftrek elektrische auto's
22-02-2010: Geen babyverlof voor vaders
16-02-2010: Procedure voor aanvraag vorst-WW Bouw
12-02-2010: Depotstelsel toch nog niet per 1 januari 2010
09-02-2010: Zelfstandigenaftrek alleen bij gedetailleerde urensspecificatie
03-02-2010: Bestelauto van de zaak fiscaal de moeite waard
30-12-2009: Lonen lager, uitkeringen hoger per 1 januari.
23-12-2009: Banksparen: een andere manier van pensioen opbouwen
22-12-2009: Belangrijkste SZW-maatregelen per 1 januari 2010
17-12-2009: Minimum(jeugd)lonen 1e helft 2010 bekend.
14-12-2009: Extra controle op privgebruik auto in 2010
09-12-2009: Wand verwijderd: bestelauto toch geen personenauto
08-12-2009: BTW uit EU-landen terugvragen via een speciale website van de Belastingdienst
07-12-2009: Fiscale regels van het kerstpakket
30-11-2009: Eindejaarstips
21-11-2009: Bijtelling youngtimers naar 35%
16-11-2009: Eindejaarstips 2009 vergoedingen en verstrekkingen
12-11-2009: Geen hogere bijtellingsgrondslag voor oude auto's
11-11-2009: Eindejaarstips voor de (salaris)administratie)
06-11-2009: Beleid bestelauto met bijrijderstoel wijzigt.
04-11-2009: Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekte periode
04-11-2009: Werkkostenregeling
29-10-2009: Eindejaarstips (1)
28-10-2009: Gedifferentieerde premies WGA 2010
07-10-2009: Omzetbelasting
02-10-2009: Geen dienstbetrekking voor zzp-r die klust voor n makelaar.
29-09-2009: Gebruikelijkloonregeling aangepast aan crisis
18-09-2009: Bestelauto-bijtelling
01-09-2009: Kopje koffie werknemer?
18-08-2009: Loonbelasting-wetgeving wordt ingrijpend veranderd.
01-08-2009: Tijdelijke wijziging Ontslagbesluit
17-07-2009: Nieuwe betalingstermijnen aanslagen en aanmaningen
13-07-2009: Tijdelijke contracten van jongeren vaker verlengen.
02-07-2009: Belastingadviseur voortaan 'medepleger' bij onjuiste aanifte
30-06-2009: Ondernemer moet regeling auto van de zaak kennen
24-06-2009: Omzetbelasting
02-06-2009: Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto ondanks tweede stoel.
29-05-2009: Compensatie deeltijdwerker voor Tweede Pinsterdag?
25-05-2009: Kosten personeelsfeest onbelast?
05-05-2009: Bijbaantjes zonder loonheffingen
27-04-2009: Veranderingen WIA per 1 mei 2009
18-04-2009: Is een oproepcontract gunstig?
18-04-2009: Akkoord sloopregeling oude (bestel) autos's
17-03-2009: Compensatie loonkosten in aantocht.
13-03-2009: Beloning en verlof
17-02-2009: Erftaks de meest gehate belasting
05-02-2009: Rittenregistratie bestelauto
29-01-2009: Spaarrekening favoriete oudedagsvoorziening
29-01-2009: Inlener en doorlener aansprakelijk voor premieheffing
06-01-2009: Gratis uittreksel handelsregister
09-12-2008: Bijtelling auto voor priv gebruik in 2009
04-12-2008: Nieuwe minimumlonen zijn bekend.
04-12-2008: Flinke salarisstijging 2009 door verlaging WW-premies.
13-11-2008: Werktijdverkorting
04-11-2008: 70 cm norm per kledingstuk
22-10-2008: Vangnetregeling zelfstandigen tijdelijk ruimer.
15-10-2008: Bedrijfsfinancin
02-10-2008: Jaarloonopgave blijft
02-10-2008: Auto 2009 Co2
17-09-2008: Prinsjesdag
05-09-2008: Kabinet verlicht lasten bedrijven
03-09-2008: Eerstedagsmelding (EDM) werknemers afgeschaft
21-08-2008: Risicoloos flexibele arbeid inhuren.?
19-08-2008: Stoffige auto toch geschikt voor priv
19-08-2008: WW-fonds UWV barstensvol
06-08-2008: Omzetbelasting
05-08-2008: Startersaftrek en VAR verklaring
31-07-2008: Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli van kracht.
23-07-2008: Wet overige fiscale maatregelen in Staatsblad (18 juli)
22-07-2008: Minimaal zeven jaar bewaarplicht.
08-07-2008: Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
20-06-2008: De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)
02-06-2008: BTW na 40 jaar belangrijkste belasting
29-05-2008: Minimumloon per 1 juli omhoog
29-05-2008: Afschaffing AOW-partnertoeslag
16-05-2008: Verzekering kleine zelfstandigen in de maak
14-05-2008: Contante betaling benzinebon geeft problemen met BTW aftrek.
28-04-2008: Minder vergoeding kinderopvang hogere inkomens
23-04-2008: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-04-2008: Nieuwe boetes bij de loonaangifte
05-04-2008: Zvw en DGA
05-04-2008: Zesmaandenfictie
01-04-2008: BTW identificatienummer via KvK
01-04-2008: Brief praktische invulling vrijwilligersregeling
21-03-2008: MKB is de dupe van fiscale trucs van grote bedrijven.
21-03-2008: Zelfstandigen ergeren zich aan VAR
14-03-2008: Zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag.
28-02-2008: Verklaring geen prive gebruik auto
18-02-2008: Resultaten controles bijtelling auto
12-02-2008: Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid.
11-02-2008: Extra aandacht voor bezittingen en schulden
17-01-2008: Door derde ter beschikking gestelde auto
15-01-2008: Nog zeker drie jaar chaos bij fiscus.
09-01-2008: Sparen voor pensioen via de bank.
09-01-2008: Gevolgen einde btw-plicht DGA.
03-01-2008: Schadevergoeding na liegen over ziekte
17-12-2007: Sociale verzekeringen per 1 januari 2008
17-12-2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
10-12-2007: Btw uit hele EU in eigen land verrekenbaar
03-12-2007: Oppassubsidie
29-11-2007: MIA, EIA, VAMIL investeringsregelingen tijdelijk stopgezet.
28-11-2007: Sofinummer is geschiedenis
23-11-2007: Verhoging eigenwoningforfait boven 1 mln geleidelijker
21-11-2007: Bericht over teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
20-11-2007: Belastingstelsel tast geloofwaardigheid Nederlandse bedrijfsleven aan.
16-11-2007: Nieuw in 2008: kindertoeslag
13-11-2007: Wat is DigiD en hoe vraag ik deze aan.
10-11-2007: Overheveling DGA naar Inkomstenbelasting jaar uitstellen
08-11-2007: Verruiming openingstijden Belastingtelefoon Toeslagen
03-11-2007: Aanpassing vrijstelling omzetbelasting (para-) medische diensten.
31-10-2007: Erfenis accepteren of weigeren
24-10-2007: Fiscale veranderingen per 01 januari 2008
23-10-2007: Belastingdienst herstelt voorlopige aanslagen 2006
18-10-2007: Valburgers kunnen weer geld opnemen bij bank in hun dorp
17-10-2007: Gemeentelijke belastingen
04-07-2007: Aangifte 2006 Nieuwe regels voor ziektekosten
13-04-2007: Belastingen
01-03-2007: Belastingaangifte moet gewoon 1 april binnen zijn
24-07-2006: Werkgevers willen minder belasting burgers
01-01-1970: